Na výrobky zakoupené na tomto e-shopu je poskytována 24 měsíční záruka není-li stanoveno jinak. Na baterie je poskytována záruka 6 měsíců.

K prokázání faktu, že zboží je v záruce je nutné doložit nákupní doklad. 

Všechny díly vyměněné v průběhu záruční doby se stávají majetkem provozovatele tohoto e-shopu.

Ke zrušení záruky dochází v následujících případech: (a) kupující nedodržel podmínky pro manipulaci, dopravu, skladování, uvedení do provozu, provoz a údržbu uvedené v dokumentaci, která je připojena k výrobku (b) mechanické, tepelné škody nebo poškození plastů způsobené požárem nebo nehodou jakéhokoli druhu, vibracemi, povětrnostním vlivům nebo zanedbáváním používání (c) používání v prostředí, které je v rozporu s parametry schválenými výrobcem (d) používání příslušenství nebo dílů, které nebyly schváleny výrobcem (e) změny produktu, a to včetně neoprávněného zásahu do softwaru (f) zásahy do výrobku provedené někým jiným než výrobcem nebo autorizovaným servisním střediskem (g) produkt vykazuje stopy kontaktu s kapalinou (zoxidované části) (h) vady jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku běžného opotřebení při používání výrobku.

Výrobce ani provozovatel tohoto e-shopu není zodpovědný za ztrátu nebo poškození dat nebo aplikací.

Výrobce ani provozovatel tohoto e-shopu nenese odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu dat, sekundární poškození nebo jiné škody způsobené kvůli nízkému výkonu výrobku nebo služeb v těchto produktech.

Pro opravy kontaktujte e-mailem na adrese servis@cpa.cz nebo telefonicky na čísle 466 734 110. V případě mimozáruční opravy hradí náklady na dopravu a opravu zákazník.

Co mám dělat, když jsem výrobek převzal vadný nebo poškozený?


V případě, že je produkt, který jste právě obdrželi, vadný nebo poškozený, můžete požádat o jeho výměnu nebo vrácení peněz. Zkontrolujte si prosím své produkty ihned po dodání a informujte nás do 48 hodin.

Každý zákazník, který nakoupí jakýkoli výrobek na tomto e-shopu má nárok na vrácení zboží bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od nákupu. Zboží však nesmí nést žádné známky používání!Jakým způsobem mám zboží vrátit nebo vyměnit?


Jednoduše dejte do balíku spolu s vadným produktem záruční list, doklad o nákupu a jeden list papíru, na kterém podrobně popište problém a uvěďte svou e-mailovou adresu, příp. telefonní číslo. Bezpečně zabalte zboží a umístěte ho do krabice nebo obálky a pošlete ho na naši adresu. Pro vice informací nás můžete kontaktovat na adrese servis@cpa.cz.

V případě zamítnutí záruky vám nabídneme opravu.